O kancelarii

Notariusz Tomasz Balas jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Tytuł magistra uzyskał w 1996 roku. Ponadto ukończył studia podyplomowe na Wydziałach Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (1999-2000) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (2007-2008). Kancelarię prowadzi od 2009 roku. Oferuje Klientom wysoką jakość świadczonych czynności, zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tj. Dz. U z 2022 r., poz. 1799). Zapewnia profesjonalizm, rzetelność oraz merytoryczne i indywidualne podejście do każdego Klienta.

Na fachową obsługę mogą Państwo liczyć także ze strony wykwalifikowanych pracowników, zatrudnionych w kancelarii. Udzielą oni Państwu wszelkich informacji, a także zapewnią komfortową atmosferę. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wizyta w kancelarii, zwłaszcza jeśli jest tą pierwszą, może budzić stres i onieśmielenie. Zadbamy zarówno o Państwa bezpieczeństwo prawne, jak i spokojny klimat spotkania. Kancelaria realizuje pełen zakres czynności notarialnych, wynikających z ustawy Prawo o notariacie oraz innych przepisów. W szczególności:

  • sporządza akty notarialne w Katowicach (w tym umowy sprzedaż, zamiany, darowizny nieruchomości oraz innych przedmiotów majątkowych, umowy działu spadku i podziału majątku wspólnego, testamenty, pełnomocnictwa, umowy spółek, umowy majątkowe małżeńskie);
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia oraz europejskie poświadczenia spadkowe;
  • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – na zasadach określonych w Ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 170);
  • sporządza poświadczenia (w tym własnoręczności podpisów, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu);
  • spisuje protokoły (w tym zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, zebrań wspólnot mieszkaniowych, oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku);
  • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe i dokumenty;
  • prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności;
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w związku ze sporządzanymi aktami notarialnymi.

Kancelaria działa w sposób efektywny i sprawny, dbając o odpowiednie i zrozumiałe przekazywanie informacji Klientom. Mamy na uwadze, że nie każdy zna przepisy prawne, nie każdy też je rozumie. Przywiązujemy uwagę do wyjaśniania wszelkich wątpliwości – mogą Państwo liczyć na nasze zrozumienie i cierpliwość. Dbamy o to, aby każdemu spotkaniu towarzyszyła atmosfera zaufania. Obowiązuje nas tajemnica zawodowa, do której obligują nas nie tylko przepisy, ale przede wszystkim moralny obowiązek. Zapraszamy serdecznie do współpracy.

Notariusz wykonujący swoje obowiązki