Blog

darowizna

Jakie są podatkowe aspekty darowizny?

Darowizna to dobrowolne przekazanie własności przez jedną osobę na rzecz drugiej, bez oczekiwania na jakąkolwiek korzyść w zamian. W Polsce darowizna podlega opodatkowaniu, a jej wartość wpływa na wysokość podatku. W artykule przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące podatkowych aspektów darowizny, takie jak grupy podatkowe, kwoty wolne od podatku czy sposób obliczania podatku od darowizny.

Czytaj więcej...

testament

Czy można zmienić testament po jego sporządzeniu?

Testament to ważny dokument, który pozwala nam zadecydować o tym, jak mają być rozdzielone nasze dobra po śmierci. Czasami jednak życie przynosi różne niespodzianki i okazuje się, że chcemy wprowadzić zmiany do już sporządzonego testamentu. Czy jest to możliwe? W artykule odpowiemy na to pytanie oraz przyjrzymy się pracy notariusza Tomasza Balasa z Katowic, który między innymi zajmuje się testamentami.

Czytaj więcej...

akt potwierdzony notarialnie

Jakie dokumenty są potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego?

Sporządzenie aktu notarialnego to ważny krok w wielu procesach prawnych, takich jak zakup nieruchomości czy spisanie testamentu. Aby wszystko przebiegło sprawnie i zgodnie z prawem, warto wcześniej przygotować niezbędne dokumenty. W tym artykule omówimy, jakie dokumenty są potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego w trzech różnych sytuacjach.

Czytaj więcej...

pieczątka na dokumencie

Jakie są obowiązki i kompetencje rejenta w Polsce?

Rejent to osoba posiadająca wykształcenie prawnicze, która uzyskała uprawnienia do wykonywania zawodu w wyniku zdania egzaminu państwowego. Rejent pełni funkcję publiczną i działa na podstawie przepisów prawa, a jego działalność jest ściśle kontrolowana przez państwo. W Polsce rejentem nazywamy notariusza, który jest niezależnym organem zaufania publicznego, odpowiedzialnym za dokonywanie czynności notarialnych oraz sporządzanie dokumentów o charakterze urzędowym.

Czytaj więcej...

testament

Jak przebiega proces dziedziczenia według polskiego prawa?

Dziedziczenie jest procesem prawnym, w wyniku którego następuje przeniesienie majątku zmarłego na jego spadkobierców. W Polsce dziedziczenie regulowane jest przez Kodeks cywilny, który przewiduje dwa rodzaje dziedziczenia - ustawowe i testamentowe. W artykule przedstawiamy, jak przebiega proces dziedziczenia według polskiego prawa, omawiając obie możliwości.

Czytaj więcej...

darowizna u notariusza

Jakie są rodzaje darowizn i jak je prawidłowo sporządzić?

Darowizna to dobrowolne przeniesienie własności na rzecz innej osoby bez żadnego świadczenia w zamian. W Polsce jest uregulowana przez Kodeks cywilny, który określa różne rodzaje darowizn oraz zasady ich sporządzania. W niniejszym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego świadczenia. Zapoznaj się z nimi, zanim zdecydujesz się przekazać część swojego majątku.

Czytaj więcej...