Spółki

Notariusz to osoba, która zajmuje się zakładaniem spółek. Jest ona odpowiedzialna za legalność dokumentów, które musi wystawić. Zgodnie z prawem jest również odpowiedzialna za dokładność informacji zawartych w dokumentach. Założenie spółki przez notariusza jest gwarancją jej legalności i przejrzystości.

Prawnik podczas pracy