Jakie są podatkowe aspekty darowizny?

Darowizna to dobrowolne przekazanie własności przez jedną osobę na rzecz drugiej, bez oczekiwania na jakąkolwiek korzyść w zamian. W Polsce darowizna podlega opodatkowaniu, a jej wartość wpływa na wysokość podatku. W artykule przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące podatkowych aspektów darowizny, takie jak grupy podatkowe, kwoty wolne od podatku czy sposób obliczania podatku od darowizny.

Grupy podatkowe i stawki podatku

W Polsce istnieją trzy grupy podatkowe, które decydują o wysokości stawek podatku od darowizn. Grupa I obejmuje najbliższą rodzinę, tj. małżonków, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodziców, dziadków) oraz pasierbów. W tej grupie stawki podatku wynoszą 3% dla darowizn o wartości do 10 278 zł, 5% dla darowizn o wartości od 10 278 zł do 20 556 zł oraz 7% dla darowizn o wartości powyżej 20 556 zł. Grupa II obejmuje dalszą rodzinę i powinowactwo, tj. rodzeństwo, zięciów, synowych, teściów oraz ojczymów i macochy. W tej grupie stawki podatku wynoszą 7% dla darowizn o wartości do 10 278 zł, 9% dla darowizn o wartości od 10 278 zł do 20 556 zł oraz 12% dla darowizn o wartości powyżej 20 556 zł. Grupa III obejmuje inne osoby, dla których stawki podatku wynoszą odpowiednio 12%, 16% i 20%.

Kwoty wolne od podatku

W przypadku darowizn istnieją także kwoty wolne od podatku, które zależą od grupy podatkowej. Dla grupy I kwota wolna od podatku wynosi 9637 zł, dla grupy II – 7266 zł, natomiast dla grupy III – 4905 zł. Oznacza to, że jeśli wartość darowizny nie przekracza tych kwot, nie musimy płacić podatku. Jeśli jednak wartość darowizny przekracza kwotę wolną od podatku, należy zapłacić podatek tylko od tej części darowizny, która przekracza tę kwotę.

Terminy i sposób płatności podatku

Podatek od darowizny w Katowicach i innych miastach należy uiścić w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy darowizny. Płatność dokonywana jest na rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku spóźnienia z płatnością podatku naliczane są odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. Ważne jest także złożenie deklaracji podatkowej (formularz SD-Z2) w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy darowizny.