Jakie dokumenty są potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego?

Sporządzenie aktu notarialnego to ważny krok w wielu procesach prawnych, takich jak zakup nieruchomości czy spisanie testamentu. Aby wszystko przebiegło sprawnie i zgodnie z prawem, warto wcześniej przygotować niezbędne dokumenty. W tym artykule omówimy, jakie dokumenty są potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego w trzech różnych sytuacjach.

Dokumenty potrzebne przy zakupie nieruchomości

Podczas zakupu nieruchomości akt notarialny jest niezbędny, aby przenieść własność na nowego właściciela. Przygotowując się do tej transakcji, warto zebrać następujące dokumenty. Po pierwsze, potrzebne są dowody tożsamości stron transakcji - kupującego i sprzedającego. Po drugie, konieczne jest przedstawienie księgi wieczystej nieruchomości oraz aktualnego odpisu z rejestru gruntów. Po trzecie, ważne jest posiadanie dokumentów potwierdzających opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od nieruchomości.

Dokumenty potrzebne przy sporządzeniu testamentu

Sporządzenie testamentu to ważna decyzja, która pozwala na uregulowanie spraw majątkowych po śmierci. Aby sporządzić akt notarialny w Katowicach dotyczący testamentu, należy zebrać określone dane. Po pierwsze, konieczne jest okazanie dowodu tożsamości testatora. Po drugie, warto przygotować spis majątku oraz informacje o osobach, które mają być objęte dziedziczeniem. Po trzecie, istotne jest przedstawienie wszelkich dokumentów dotyczących wcześniejszych testamentów lub umów dożywocia. Po czwarte, warto zastanowić się nad ewentualnym wyznaczeniem wykonawcy testamentu oraz sporządzić stosowne pełnomocnictwo.

Dokumenty potrzebne przy zakładaniu spółki

Zakładanie spółki z o.o. czy spółki jawnej również wymaga sporządzenia aktu notarialnego. Przygotowując się do tej czynności, warto zebrać następujące informacje. Po pierwsze, potrzebne są dowody tożsamości wspólników oraz pełnomocnictwa (jeśli ktoś działa w imieniu innych osób). Po drugie, konieczne jest przygotowanie projektu umowy spółki, zawierającego m.in. dane o kapitale zakładowym, przedmiocie działalności czy podziale udziałów.