Jakie są rodzaje darowizn i jak je prawidłowo sporządzić?

Darowizna to dobrowolne przeniesienie własności na rzecz innej osoby bez żadnego świadczenia w zamian. W Polsce jest uregulowana przez Kodeks cywilny, który określa różne rodzaje darowizn oraz zasady ich sporządzania. W niniejszym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego świadczenia. Zapoznaj się z nimi, zanim zdecydujesz się przekazać część swojego majątku.

Podstawowe rodzaje darowizn

Podstawowy podział darowizn dotyczy przede wszystkim ich formy oraz celu przekazania. W pierwszej klasyfikacji wyróżnić można darowizny finansowe oraz rzeczowe (w postaci np. samochodu, nieruchomości lub biżuterii). W drugiej natomiast darowizny na rzecz osób fizycznych lub prawnych. Takie świadczenie można dobrowolnie przekazać bliskiej osobie bądź też organizacji pozarządowej, fundacji czy stowarzyszeniu prowadzącemu działalność o charakterze społecznym, kulturalnym, religijnym lub naukowym.

Jak prawidłowo sporządzić darowiznę?

Aby darowizna była ważna, musi spełniać określone wymagania formalne. Aby uniknąć ewentualnych nieporozumień, najlepiej sporządzić ją w formie pisemnej. Taki dokument powinien zawierać oznaczenie darczyńcy, oświadczenie jego woli wraz z przedstawieniem przedmiotu darowizny oraz wskazaniem obdarowywanego. Oprócz tego musi zostać określona data wydania w posiadanie przedmiotu darowizny. Dla przykładu umowę darowizny w Katowicach, zwierającą np. przekazanie nieruchomości, konieczne trzeba zawrzeć w formie aktu notarialnego. Pomoc przy sporządzeniu takiego dokumentu oferuje nasza kancelaria.

Poza tym warto również pamiętać o zgłoszeniu darowizny do urzędu skarbowego w celu uregulowania ewentualnego podatku. W zależności od wartości darowizny oraz stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym może być konieczne zapłacenie specjalnego podatku od darowizn. Zgłoszenie takiej transakcji należy dokonać w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy darowizny.