kancelaria notarialna

Taksa notarialna – informacje

Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo o notariacie, notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.

Stawki taksy notarialnej określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. Nr 148, poz. 1564, z późn. zm.).

Wynagrodzenie notariusza, o którym mowa wyżej nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków poniesionych przez notariusza w związku z dokonaniem czynności.

Kancelaria notarialna w Katowicach

————————————————————————————————-

Kancelaria notarialna istnieje od 2009 roku. Jej siedziba znajduje się w ścisłym centrum Katowic (przy Placu Wolności, naprzeciwko Urzędu Stanu Cywilnego).

Usługi notarialne

Kancelaria świadczy usługi notarialne w ramach obowiązujących przepisów prawa, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej, zapewniając stronom bezpieczeństwo obrotu prawnego. Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują swoim zakresem m.in. sporządzanie aktów notarialnych (umów sprzedaży, darowizny, spółek, testamentów) oraz aktów poświadczeń dziedziczenia. W zakresie działalności kancelarii notarialnej mieści się również poświadczanie dokumentów i własnoręczności podpisów. Szczegółowy zakres czynności można znaleźć w zakładce Czynności notarialne.

Czynności notarialne dokonywane są w Kancelarii, jednakże jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, mogą być dokonane poza jej siedzibą. Szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego (np. umowy sprzedaży, darowizny) oraz wysokości opłat notarialnych uzyskać można bezpośrednio w Kancelarii, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Notariusz Tomasz Balas

Tomasz Balas, wykonując zawód notariusza, jest osobą zaufania publicznego. Zadaniem notariusza jest zabezpieczenie interesów Klientów i innych osób, dla których podjęte czynności mogą spowodować skutki prawne. Jednocześnie notariusz zobowiązany jest zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne, a obowiązek ten trwa także po odwołaniu notariusza (art. 18 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie).

W celu umówienia się na spotkanie z rejentem w biurze notarialnym, prosimy o wcześniejszy kontakt e-mailowy lub telefoniczny. Godziny otwarcia Kancelarii i szczegółowe dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt.