kancelaria notarialna

Taksa notarialna – informacje

Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo o notariacie, notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.

Stawki taksy notarialnej określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. Nr 148, poz. 1564, z późn. zm.).

Wynagrodzenie notariusza, o którym mowa wyżej nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków poniesionych przez notariusza w związku z dokonaniem czynności.

Kancelaria notarialna w Katowicach

————————————————————————————————-

Kancelaria notarialna prowadzona przez notariusza Tomasz Balasa istnieje od 2009 roku. Siedziba naszej kancelarii notarialnej znajduje się w ścisłym centrum Katowic, przy Placu Wolności, naprzeciwko Urzędu Stanu Cywilnego.

Kancelaria notarialna świadczy usługi notarialne w ramach obowiązujących przepisów prawa, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej, zapewniając stronom bezpieczeństwo obrotu prawnego.

Świadczymy usługi w zakresie sporządzania aktów notarialnych umów sprzedaży, darowizn, testamentów oraz aktów notarialnych spółek. Sporządzamy również akty poświadczeń dziedziczenia. W zakresie działalności kancelarii notarialnej mieści się również poświadczanie dokumentów i własnoręczności podpisów. Szczegółowy zakres czynności można znaleźć w zakładce „czynności notarialne”.

Wszystkie czynności notarialne dokonywane są w Kancelarii, jednakże jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, mogą być dokonane poza jej siedzibą.
Szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach potrzebnych do sporządzenia aktów notarialnych (np. umowy sprzedaży, darowizny) oraz wysokości opłat notarialnych uzyskać można bezpośrednio w Kancelarii, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Nasza kancelaria notarialna zapewni rzetelną i dyskretną usługę notarialną. Dobrą metodą wyboru kancelarii notarialnej jest poszukiwanie „notariusza z polecenia”.

Notariusz Tomasz Balas

Tomasz Balas, wykonując zawód notariusza, jest osobą zaufania publicznego. Zadaniem notariusza jest zabezpieczenie interesów Klientów i innych osób, dla których podjęte czynności mogą spowodować skutki prawne. Jednocześnie notariusz zobowiązany jest zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne, a obowiązek ten trwa także po odwołaniu notariusza (art. 18 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie).

W celu umówienia się na spotkanie z rejentem w biurze notarialnym, prosimy o wcześniejszy kontakt e-mailowy lub telefoniczny. Godziny otwarcia Kancelarii i szczegółowe dane kontaktowe znajdują się w zakładce „kontakt”.

Ali Marpet Authentic Jersey