Testamenty – Notariusz w Katowicach

Wykonanie testamentu reguluje prawo spadkowe. Przeprowadza się je na podstawie poświadczenia dziedziczenia przygotowanego przez notariusza. Notariusz wykona to sprawnie i rzetelnie. Poświadczenie dziedziczenia wykonuje się na podstawie aktu zgonu spadkodawcy, aktu urodzenia spadkobiercy oraz aktu małżeństwa spadkobierców, z których wynika zmiana nazwiska. Spadkobiercy decydują o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Na tej podstawia notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, a następnie dokonuje rejestracji w Rejestrze Spadkowym. Akt staje się prawomocny na mocy prawa i jest równorzędny z sądowym postawieniem o stwierdzeniu nabycia spadku. Przygotowanie aktu poświadczenia dziedziczenia wymaga jedynie jednorazowej wizyty u notariusza.

Nasza kancelaria notarialna zajmuje się spisywaniem testamentów, przygotowaniem protokołów dziedziczenia, otwarciem i ogłoszeniem testamentów oraz innymi czynnościami Przygotowujemy również akty zrzeczenia się dziedziczenia po spadkodawcy.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty notarialnej, a w przypadku wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Notarialną Tomasza Balasa.

We have been an essay generating company which provides. Frequently. You can easily pick the best publisher in britain, create any due date and think of it performed. You pay after and only if satisfied proof reading

Ali Marpet Authentic Jersey